CUMHURIYET AHLAK ÜSTÜNLÜĞÜNE DAYANAN BİR ÜLKÜDÜR, CUMHURİYET ERDEMDİR

Kemalizm yaşanarak oluşmuş bir ideolojidir

Kemalizm tamamen toplum için var olmuş ve var olacak olan bir ideolojidir. Özgür, bilimsel ve akılcı bir toplumu hedeflediği, deneyci, çoğulcu ve pragmatist bir ideoloji olduğu için halkın taleplerine anında cevap vermiş ve verecektir. Tamamen toplumun iradesiyle, ve halkın olayları yaşaması ve yaşadığı olaylardan ders çıkarmasıyla ve çağın dinamiğiyle oluşmuş bir düşünce sistemidir. Totaliter rejimler gibi baskıcı ve yayılmacı değildir.

Deneyci olduğu ve sert doktrinleri olmadığı için iç çelişkileri yoktur. Diğer ideolojiler görünürde teorik olarak zengin görünmelerine karşın, bir halkın yaşadıklarından ve deneyimlerinden çıkmadıkları için, ve sadece kişi veya kişilerin teorik dogmaları oldukları için, pratik uygulamada bir çok tehlikeli çelişkiler içine düşmüşlerdir ve yok olmaya mahkumdurlar.

Kemalizm’in temelinde özgürlük ve barış yatar (yurtta sulh, cihanda sulh). Kemalizm özgür, akılcı, çağdaş, araştırmacı ve eşitlikçi birey yetiştirmeyi amaçlar. Kemalizm toplumun yönlendirdiği bir ideoloji olarak özgür, bilimsel ve akılcı bireylere emanet edilmesi gereken bir ideolojidir.

Kemalizm’e karşı yapılan tüm saldırılar, nafiledir. Halkımızın savaş ile yok edilemeyeceğini Kurtuluş Savaşımız sonrası anlayan kapitalist ve emperyalist güç odakları, Kemalist sistemin ancak ve ancak dogmalara inanan ve onlar ile yaşayan çağ dışı cahil bir toplumun yaratılması ile mümkün olacağını görmüşlerdir. Bu nedenle ülkemizdeki Müslümanlık ile uzaktan yakından ilgisi olmayan dini akımların ve toplulukların güçlenmesi için çalışmaktadırlar. Halkımızı kamplara ayırmak için din konusunun yanı sıra çokkültürlülük kandırmacasını da topluma enjekte etmişlerdir.

Ben akılcı, çağdaş, araştırmacı, özgür, eşitlikçi, barışcı, laik, paylaşımcı, tam bağımsız yaşam tarzını halkımın yaşam tarzı olarak görüyor ve bu yaşam tarzını düzenleyen ideolojinin adına Kemalizm diyorum. Kemalizm, halkın yaşadıklarından, çektiği acılardan ve geleceğe umutla bakışından doğmuş olan ve daha kısa bir anlatım ile yaşanarak oluşmuş bir ideolojidir. Bu nedenle dünyadaki tek gerçekçi ideolojidir. Hiçbir kişinin veya zümrenin kendi çıkarları doğrultusunda teori zeminide oluşturduğu uydurma bir ideoloji değildir. Ben bu ideolojiye Kemalizm diyorum, çünkü bu ideolojiyi en güzel ve anlamlı olarak bu kelime tarif ediyor. Çünkü bu ideoloji ne sosyalizmdir, ne komunizm ne de faşizm ve emperyalizm. Kemalizm, halkımızın karakterini yansıtan bir ideolojidir ve her bir bireyinin tam bağımsız olmasını hedefleyen yaşanan ve yaşanacak olan tarihimizin garantisidir, hedefidir.

Doç. Dr. Uğur KOCA
MUSTAFA KEMAL'İN ÇOCUKLARININ MESAJIDIR:

Bugün, Atamızla aynı iman ve katiyetle söylüyoruz ki,

Milli ülküye, herşeye rağmen tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milleti 'nin (ne mutlu Türküm diyenin) büyük millet olduğunu, bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır.

Asla süphemiz yoktur ki, hızla inkişaf etmekte olan Türklüğün unutulmus büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, yarının yüksek medeniyet ufkundan yeni bir günes gibi doğacaktır!

Ne mutlu Türküm diyene!.

Bunları Biliyor muydunuz?

Bunları Biliyor muydunuz?

* 1-Che Guevara, 1967 yılında Bolivya’da yakalanıp öldürüldüğünde sırt çantasından; “Atatürk’ün... Büyük NUTKU’nun” çıktığını...”

* 2- Fidel Castro nun:12 Mayıs 1961 tarihinde Havana'da görevli genç Türkiye diplomatı Bilal Şimşir'den ABD NİN BİLGİSİ OLMAMASI şartıyla "Atatürk'ün Büyük Nutuk Kitabını" istediğini... Ve: "Devrimci M.Kemal ATATÜRK varken, Türk gençleri neden kendilerine başka önder arıyorlar?" dediğini,

* 3- 1935'teki Uzun Yürüyüş öncesinde Şankay Meydanı'nda toplanan binlerce Çinliye seslenen Mao'nun ilk sözlerinin : "Ben, Çin'in Atatürk'üyüm. ."olduğunu,

* 4- Yunan başkomutanı Trikopis`in, hiçbir zorlama ve baskı olmadan her Cumhuriyet bayramında Atina'daki Türk büyükelçiliğine giderek, Atatürk`ün resminin önüne geçtiğini ve saygı duruşunda bulunduğunu,

*5- 1938'de, General McArthur'un en zor, en problemli, en buhranlı döneminde, danışman, senatör ve bakanlarından oluşan yüz yirmiden fazla kişiye; "Şu anda hiçbirinizi değil, büyük istidadı ile Mustafa Kemal'i görmek için neler vermezdim" dediğini,

* 6- 1938'de Ata`nın ölümünde Tahran gazetesinde yayınlanan bir şiirde;"Allah bir ülkeye yardım etmek isterse, onun elinden tutmak isterse başına Mustafa Kemal gibi lider getirir" denildiğini,

* 7- 2006'da ise AB Uyum yasaları gereğince devlet dairelerinden Atatürk resimlerinin kaldırılmasının istendiğini ...