CUMHURIYET AHLAK ÜSTÜNLÜĞÜNE DAYANAN BİR ÜLKÜDÜR, CUMHURİYET ERDEMDİR

YABANCILARIN TÜRKLER HAKKINDA SÖZLERİ

* Türkler canlı ve yaşamaya kabiliyetli olduklarını her fırsatta ve hayrete değer bir kahramanlıkla ispat etmekten geri kalmıyorlar.

lord beaconsfield

* Türk, asillerin asilidir. yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir.
pierre loti

* Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır. işte türk bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. zaten avrupa'nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı.
çarnayev (rus komutan)

* silahlı milletin en canlı misali türklerdir. bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür.
moltke

* Türkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır.
lamartine

* savaşın zevkini almak isteyen herkes türklerle savaşmalıdır.
tawsend (ingiliz komutan)

* doğulu önderler, milletlerinin başından ayrılmayarak her hükümetin temeli olan şu iki kanunu hakkıyla yapıyorlar: iyi yola götürmek ve kötülüklerden korumak. bu asil hareket ruslardan fazla özellikle Türklerde göze çarpıyor.
auguste comte

Türkkadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır.
lady mary wortley montagu

* Türklerin yaradılışlarında semavi bir azamet, gönül alışlarında meleklerde bulunmayan bir mahviyet var. Bu büyük ruhlu milletin arasında vatanımı unutmaktan korkuyorum. Vatan aziz ve pek aziz. lakin  Türk de aziz ve çok aziz!
conte de bonneval (humbaracıbaşı ahmet paşa)

* Türkün güzel yüzünü, kuvvetli endamını, pırıltılı kostümünü, zarif tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür. fakat pek güç olan, Türkün özünü göstermektir. bu öz, ayışığı gibi görülür fakat gösterilemez.
decamps (fransız ressam)

* Türkler yaman binicidirler. türkler hücumunda düşmanı bir yaprak gibi çevirip bozarlar.
câhiz (arap bilgini)

* Türkün ezeli meziyetlerini, tarihî faziletlerini, yüksek kabiliyetlerini inkar etmeyelim.
lord beaconsfield (ingiliz diplomat)

* Türkler öldürülebilir fakat mağlup edilemezler.
napolyon

* Türklerin yürekleri temizdir. onlarda batıl fikirler, basit düşünceler yoktur.
semame ibni eşreş (arap bilgini)

* Türkler kahramandırlar. dostlarına zarar vermezler. fakat kazanç getirirler.
comenius (çek bilgini)

* Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattir ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır.
william pitt (ingiliz devlet adamı)

* Türklerin vatana bağlılıkları, her özelliklerinin üstündedir.
câhiz (arap bilgini)

* Türk, heredot'tan, tevrat'tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur. sadelik içinde görkemi, sükunet içinde ihtişamı, tahakküm kabul etmeyen bir yüreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbüs kabiliyeti, bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve alışkanlığı türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür.
hammer

* kim ki en halis Türktür, kim ki eşyaları ve insanları layık olduğu mevkide görür, kim ki paraya değer vermez, kim ki iç duyguları dış durumlara bağlı değildir, o muhakkak ki kendisini bu özelliklere sahip olmayan birçok millete üstün sayacaktır.
kayzerling (alman filozof)

* Türkler merhametli ve hoşgörülüdürler. inanmadıkları gerçeklerin yanıbaşlarında yaşamasına göz yumarlar. bu, kendi güçlerine gururlu bir şekilde güvenmekten ileri gelse bile pey asilanedir.
chateu briand

* Türkler kahramadırlar, dostlarına zarar vermezler. yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir.
comenius (çek bilgini)

* Türkler muhakkak ki avrupa tarihinin ve yakın asya tarihinin bildiği en halis efendi millettir.
kayzerling

* insanları yücelten iki büyük meziyeti vardır: erkeğin cesur, kadının iffetli olması. bu iki meziyetin yanında bir meziyet daha vardır: vatana her şeyini feda edecek kadar bağlı olmak. bunlar büyük kahramanlığı, elem ve kedere karşı koymayı doğurur. işte Türkler bu çeşit kahramanlardandır.
napolyon

* her Türkün bakışında silahın ruha verdiği güveni görmek mümkündür. o hayata ve olaylara güvenle bakmayı öğrenmiştir.
molkte

* kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türkün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır.
lord byron

* Türk korkmaz, korkutur. bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. hangi işe al atarsa başarır.
semame ibni eşreş

* Türkler pek namuslu insanlardır. ne savaşta be barışta hile yapmazlar. fırsattan istifadeye tenezzül etmezler. özleri ve sözleri doğrudur.
câhiz

* Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. çünkü türkü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor.
gelland (fransız bilgini)

* yaşlılık hiç bir yerde Türkiye'de olduğu kadar saygıya değer olmadığı için yaşlı Türkler burada günlerini pek tatlı geçirirler.
a. ubucuni

* Türk askeri cesurdur. anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder.
albert weinstein

* Türkler kendilerini anlamayanlara, kim olursa olsun, kendilerini anlatmak yolunu biliyorlar. onları bu yola niçin sürüklemeli.
antoine galland

* artık Türklerle savaşmam. onlar çok cesur ve iyi insanlar.
andreas phitiades

* Türkler asya'nın güçlü ulusudur.
albert sorel

* dünyada iki bilinmeyen vardır. biri kutuplar, diğeri Türkler.
albert sorel

* Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez.
baron büsbek

* Türkler bilime saygılı ve ince duygulu bir millettir.
baron büsbek

* Türklerin avrupa dengesi için gerekli bir unsur oldukları kesindir.
lord beaconsfield

* yine kurtuldum. ancak bugün Türklerin tutsağıyım. demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar yaptılar. beni tutsak ettiler. ayağımda zincir yok. zindanda da değilim. özgürüm. istediğimi yapıyorum. ama yine de tutsağım. şefkatin, cömertliğin, soyluluğun, nezaketin kölesiyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar.
demirbaş şarl

* on ulusun on yiğit adamının gücü tek bir kimsede toplansa yine bir Türke bedel olmaz.
câhiz

* Türklerin en çok konuştuğu şey savaştır, zaferdir. eğlenceleri ise attır, silahtır.
câhiz

* Türklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar övülse yeridir.
charles macfarlene

* Türk milleti ikibin yıldır profesyonel askerdir. tüm olarak türklerin mesleği askerliktir.
donaldson

* dünyanın hangi ordusuna sorarsanız sorun, Türk askerinin karşısında düşünmenin hiç de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler.
donaldson

* Türkler denizin dibinde bir istiridye kabuğunun içindeki nciye benzer. bu denizden çıkarılııp br hükümdarın tacını ya da bir gelinin kulaklarını süslediği zaman değer kazanır.
efrasyap

* Türklerle dost ol ama düşman olma.
gianni de michelis

* Kemal Atatürk, sahasındaki en büyük adam ulusunu ve büyük ulusu da onu bulmuştur.
helbert melzig

* dünyada Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz.
hamilton

* Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur
hamilton

* Türkler devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf ustadır. ülkeleri değil kıtaları altüst etmişler ve korkunç saldırışlar arasında sarsılması hiç de kolay olmayan egemenliklerini yaratmışlardır. tarih Türklerden çok şey öğrendi. onların elinden çıkma öyle eserler vardır ki uygarlık için birer süs olmaktadır.
hammer

* Türk askeri aslan gibi cesaretlidir. kuzu gibi söz dinler.
hobart

* hiçbir millet bu dünyayı Türk kadar çalkalamadı.
ismail habib sevük

* Türk, kıza su gibi baktı ve suyu kız gibi severek.
ismail habib sevük

* çanakkale'de başarılı olamadık. nasıl başarılı olurduk ki? zira Türkler yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle, cüret ve cesaret kahramanlığı ile savaşıyorlardı. böyle bir millet görmedim.
sir julien corbet

* Türkler az söylerler çok yaparlar.
maktul ibrahim paşa

* Türkler size dokunmadıkça siz de onlara sakın dokunmayın.
hz muhammed

* nerede birTürk varsa orayı kalbinden seveceksin.
bahadır han*

* Türk dilini incelerken insan zekasının dilde başardığı büyük mucizeyi görürüz.
max muller

* Türk müziği çok duygulu bir müziktir.
lady mary wortley montagu

* Türk gibi ölüme gülerek bakan bir eri başka hiçbir ulusta bulamazsınız. yalnız ona iyi bir komutan gerektir.
mulman

* toplumsal düzenin Türkler arasında kurmuş olduğu ilişkilerin hepsinde temiz yüreklilik ve iyi niyet hakimdir. vatandaşların birbirlerine karşı borçlu oldukları işlemleri yapma ve yerine getirmeleri için başka ülkelerde olduğu gibi senetleşmeye yani yazılı belgeye ihtiyaçları yoktur. çünkü onların övülmeye değer hallerinden biri de verdikleri söze genellikle sadık kalmaları ve karşılarındakini aldatmaktan, güveni suistimal etmekten çekinmeleridir.
monradgea d'ohsson

* kendi ulusuna karşı bu kadar dürüst ve cömert olan müslüman Türkler hangi mezhebe bağlı olursa olsun aynı dürüstlüğü yabancılara karşı da yapar ve yerine getirirler. bu noktada müslümanla müslüman olmayan arasında hiçbir fark gözetmezler.
monradgea d'ohsson

* Türkü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. haksız saldırılar ve adi iftiralar önünde Türkün vakur kalışı, kuşku yok ki körlerin gerçeği, eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. bu soylu davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap oluyor.
pierre loti

* her Türk kendini aslan, düşmanını av, atını ceylan bilir.
semame ibni eşreş

* lisanımız pek güzeldir.dünyanın en güzel lisanıdır dersek abartmış olmayız. güzelliği nispetinde de kolaydır.
şemsettin sami

* eğer bir Türk devleti olmasaydı yaratmak gerekirdi.
thiers

* Türkün ahlaki seciyesi çocukluğunda aldığı iyilik telkinleriyle değil çevrelerinde fenalık görmemek suretiyle oluşur.
thomas thorsten
MUSTAFA KEMAL'İN ÇOCUKLARININ MESAJIDIR:

Bugün, Atamızla aynı iman ve katiyetle söylüyoruz ki,

Milli ülküye, herşeye rağmen tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milleti 'nin (ne mutlu Türküm diyenin) büyük millet olduğunu, bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır.

Asla süphemiz yoktur ki, hızla inkişaf etmekte olan Türklüğün unutulmus büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, yarının yüksek medeniyet ufkundan yeni bir günes gibi doğacaktır!

Ne mutlu Türküm diyene!.

Bunları Biliyor muydunuz?

Bunları Biliyor muydunuz?

* 1-Che Guevara, 1967 yılında Bolivya’da yakalanıp öldürüldüğünde sırt çantasından; “Atatürk’ün... Büyük NUTKU’nun” çıktığını...”

* 2- Fidel Castro nun:12 Mayıs 1961 tarihinde Havana'da görevli genç Türkiye diplomatı Bilal Şimşir'den ABD NİN BİLGİSİ OLMAMASI şartıyla "Atatürk'ün Büyük Nutuk Kitabını" istediğini... Ve: "Devrimci M.Kemal ATATÜRK varken, Türk gençleri neden kendilerine başka önder arıyorlar?" dediğini,

* 3- 1935'teki Uzun Yürüyüş öncesinde Şankay Meydanı'nda toplanan binlerce Çinliye seslenen Mao'nun ilk sözlerinin : "Ben, Çin'in Atatürk'üyüm. ."olduğunu,

* 4- Yunan başkomutanı Trikopis`in, hiçbir zorlama ve baskı olmadan her Cumhuriyet bayramında Atina'daki Türk büyükelçiliğine giderek, Atatürk`ün resminin önüne geçtiğini ve saygı duruşunda bulunduğunu,

*5- 1938'de, General McArthur'un en zor, en problemli, en buhranlı döneminde, danışman, senatör ve bakanlarından oluşan yüz yirmiden fazla kişiye; "Şu anda hiçbirinizi değil, büyük istidadı ile Mustafa Kemal'i görmek için neler vermezdim" dediğini,

* 6- 1938'de Ata`nın ölümünde Tahran gazetesinde yayınlanan bir şiirde;"Allah bir ülkeye yardım etmek isterse, onun elinden tutmak isterse başına Mustafa Kemal gibi lider getirir" denildiğini,

* 7- 2006'da ise AB Uyum yasaları gereğince devlet dairelerinden Atatürk resimlerinin kaldırılmasının istendiğini ...